Välkommen till FAK Göteborg

Frivilliga Automobilkårernas värdegrund slår vakt om alla människors lika
värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.

Kårnyheter

2024-03-25

Kårstämma med rikskårchefen

Årets kårstämma avhölls på restaurang Karl den IX i närvaro av rikskårchef Curt-Ove Jakobsson.

2024-02-28

Kårstämma 2024 för FAK Göteborg

Ni kallas härmed till kårstämma torsdagen den 21 mars på restaurang Karl den IX kl.18:30. Med anledning av det förändrade omvärldsläget kommer Rikskårchef Curt-Ove Jakobsson att delta i mötet. Vi samlas 18:00 så att vi kan börja 18:30 då Curt-Ove ska med ett tåg kl 20:00

2024-01-15

Kallelse till Kårstämma

Årets Kårstämma kommer att hållas torsdagen den 21/3 kl. 18:00. Plats är ännu inte bestämd men kommer att annonseras på hemsidan i god tid före mötet. Ev. motion skall vara styrelsen tillhanda senas 8/2 för att kunna beredas till mötet.

Nyhetsarkiv
Hans Östling

Kårchef

Hans Östling
Mobil: 0706-48 52 06
Ordförande
Carl-Gunnar Carlsson

1:a vice kårchef

Carl-Gunnar Carlsson
Mobil: 0732-45 24 53
Kassör
Per-Johan Wahlborg

2:a vice kårchef

Per-Johan Wahlborg
Mobil: 0732-68 28 56
Pressansvarig