2024-07-09

Första Fordonen på plats!

Nu har de första fordonen levererats till FAK Halland

Måndag 8/7 så träffades några av Kårens medlemmar och gjorde en första översyn av vad som behöver åtgärdas på att få fordonen i fullt dugligt skick för att användas vid utbildning och insats.

Tips på lokal att hyra mottages gärna!  Maila till; halland@fak.se