Välkommen till FAK Kalmar län

Frivilliga Automobilkårernas värdegrund slår vakt om alla människors lika
värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.

Kårnyheter

2024-05-15

INTRODUKTIONSUTBILDNING 25 maj -24 OBS! ÄR INSTÄLLD!!!

Mer information i Kalendern!

2024-03-25

OBS! MEDLEMSAVGIFTEN OBS!

Det är oerhört viktigt att SAMTLIGA medlemmar betalar sin medlemsavgift!!

2024-03-04

KÅRSTÄMMA FAK-H 2024

FAK-H:s Kårstämma 2024 genomfördes på flygplatsen i Oskarshamn lördagen den 23/3

Nyhetsarkiv
Lars Arvidsson

Kårchef

Lars Arvidsson
Mobil: 0705-78 74 35
Ordförande

1:a vice kårchef

Björn Gunnarsson
1:a vice ordförande
Maivor Karlsson

Sekreterare

Maivor Karlsson
Mobil: 0706-62 56 17
Inga-Lill Andersson

Kassör

Inga-Lill Andersson
Mobil: 0706-47 48 45