2023-10-15

Beslut om omruppering av provtagningscentralen – FAK:s insats avvecklas

Ca 50 vildsvin är hittade och brända eller på väg att brännas. Jordbruksverket ger nu en ny inriktning där provtagningscentralen (PC) skall flyttas till en inomhusanläggning inför vinter varför FAK:s utrustning avvecklas inklusive behovet av vår personal. Trafikverkets Bandvagnsstyrka har fått i uppgift att sätta staket runt hela området där även våra medlemmar får möjlighet att ingå.

Med anledning av att älgjakten drar igång nästa vecka kommer inga jägare att verka inom det avspärrade området. Därför meddelade Jordbruksverket (SJV) den 3 oktober att man drar ner på insatsen. Den 6 oktober fattade SJV beslutet att PC ska flyttas från Sänkmossen till en mer lämplig plats inför den kommande vintern. FAK:s utrustning och materiel kommer därför nedmonteras och skickas tillbaka till Jönköpingsdepån under dagen den 10 oktober. Inget personalbehov från FAK krävs framöver. Troligen kommer eftersöken enbart utföras varannan vecka vilket också reducerar personalbehovet vid PC. Meddelande om neddragningen av FAK:s insats har skickats ut via mail till resp kår. De som har avtal med TrV och som anmält sig till PC har möjlighet att ingå i ”Staketstyrkan”.

Jordbruksverket har meddelat att den insatsen vi genomfört i Fagersta var helt avgörande för att hålla nere spridningen av denna farsot. Detta framfördes också vid EU-kommissionens besök som lovordade insatsen vid PC. Samma positiva känsla ger intervjun i Sveriges Radio Västmanland med Mats Larsson FAK-Jönköping som finns i länken nedan.

Nu hoppas vi att ASF inte uppstår på fler platser i Sverige men om så skulle vara fallet så står FAK berett.

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef