2024-05-17

Besök Tysklands Civilförsvar – Technisches Hilfwerk -THW

FAK-Riks och FAK-Jönköping besökte fredagen den 17 maj Tysklands motsvarighet till vad vi i Sverige skulle kalla för vårt Civilförsvar.

Technisches Hilfswerk (THW) är en tysk organisation med både frivillig och heltidsanställd personal. Insatsorganisation består av frivilliga med civil teknisk och yrkesmässig kompetens.  Arbetsgivare är enligt lag tvungna att ge personalen tjänstledigt för att genomföra frivilliga insatser inom ramen för THW. Organisationen grundades den 12 september 1950, ursprungligen med uppgiften att tillhandahålla teknisk stöd för civilförsvaret. Organisationen har drygt 80.000 frivilliga medverkande i 668 lokaler enheter och 1.800 anställda i centralorganisationen

Mer information finner man i nedanstående länk.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Technisches_Hilfswerk