2023-11-23

Dags att betala medlemsavgiften för 2024!

Vid Riksstämman 2021 beslöts att införa central medlemsavgiftshantering och enhetliga medlemsavgifter i hela organisationen från och med detta året. Nu är det dags att betala för 2024 så ni inte blir utan alla förmåner att vara med i FAK.

Vid Riksstämman 2021 beslöts att införa central medlemsavgiftshantering och enhetliga medlemsavgifter i hela organisationen från och med 2023.

Medlemsavgifter som gäller 2024 är följande:

  • Ordinarie medlemsavgift: 250 kronor per år
  • Reducerad medlemsavgift: 100 kronor per år

Reducerad medlemsavgift gäller för:

  • Ungdomar t.o.m. det år man fyller 18 år
  • Medlemmar fr.o.m. det år man fyller 70 år
  • Familjemedlemmar folkbordförda på samma adress

som medlem som betalar ordinarie eller reducerad avgift.

Hedersmedlemmar är fortsatt avgiftsbefriade.

När du betalar din medlemsavgift är det viktigt att du anger ditt namn och personnummer så att rätt kår får din medlemsavgift.

Medlemsavgiften betalas enklast via Swish genom att scanna QR-koden eller till Swish-nummer 123 472 02 72 alternativ till Bankgiro nr: 5895-8612

Medlemsavgiften skall vara inbetalad till Rikskåren senast 1 mars för det år avgiften avser.

Har du frågor eller funderingar gällande medlemsavgiften så vänd dig till din kår, du hittar kontaktuppgifterna på www.fak.se

 

Med vänlig hälsning

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

Länk: Medlemsavgift 2024