2023-08-11

Kårchefsråd 2023 genomfört i Jönköping

Många frågor diskuterades efter det att Bgen Stig-Olof Krohné redovisat Försvarsmaktens syn på omvärldsläget. Hur kan FAK stödja FM nu när hela Totalförsvaret ska växa? FAK behöver verksamhetsuppdrag på sikt för att våra kompetenser ska kunna användas fullt ut.

Nästan samtliga FAK:s Kårchefer och medlemsansvariga från hela riket samlades på Transporttekniskt Centrum i Jönköping helgen den 25-26 februari.

Många frågor diskuterades efter det att Bgen Stig-Olof Krohné redovisat Försvarsmaktens syn på omvärldsläget. Hur kan FAK stödja FM nu när hela Totalförsvaret ska växa? FAK behöver verksamhetsuppdrag på sikt för att våra kompetenser ska kunna användas fullt ut. En dialog med FST STÖD och därefter Rikshemvärnsstaben måste starta snarast.

I övrigt redovisade MSB utvecklingen för det Civila Försvaret under perioden 2024-2027 där både anskaffning av materiel och övriga verksamhetsuppdrag fanns i pipen.

De externa föredragen avslutades med att Kanslichefen för det Sydöstra Civilområdet Catrin Molander redovisade ansvar och uppbyggnad av den nya strukturen.

I övrigt låg fokus på medlemssituationen inom FAK och hur rekryteringen ska gå till. Ett antal introduktionskurser för nya medlemmar bör omgående startas upp och en diskussion om innehåll antal och platser genomfördes under KC-rådet. Slutligen redovisade Kreation FAK:s nya design och Yuggir redovisade vår nya hemsida. Många synpunkter kom från kårerna och som på olika sätt kommer att tas om hand.

En utförligare redovisning av KC-rådet med en del ppt är upplagd under ladda ner.

 

Inlagd 27/02/2023 – 12:06