2024-05-23

Ministrar på besök hos FAK

Försvarsministern och Ministern för Civilt Försvar besökte den 22 maj FAK i Jönköping.

Den 22 maj hade FAK och Regionala Resursgruppen, RRG-Jönköping besök av Försvarsministern Pål Jonson och Ministern för Civilt Försvar Carl-Oskar Bohlin! En genomgång som snabbt fick epitetet ”Föregångsbild” Ministrarna och de politiskt sakkunniga var djupt imponerade av vad man fick se och vilka insatser som styrkan varit inblandade i. Det togs även upp de bekymmer hela FAK har med att våra fordon som inte faller under begreppet ”räddningsfordon” vilket medför krav på hastighetsregulator, färdskrivare och fordonsskatt. Ministern lovade ta detta vidare i departementet och försöka få till stånd ett tillägg i EU-förordningen.

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef FAK