2024-03-08

Sverige i NATO – Historisk händelse

Den 7 mars kl 17:27 avslutade Sverige sin alliansfrihet. NATO har nu blivit starkare och Sverige tryggare. Läs ÖB:s dagorder till bl a oss som tillhör de Frivilliga Försvarsorganisationerna.

Medlemmar i FAK!

Vad betyder detta skifte för oss? Kommer FAK att verka utanför landets gränser nu? Kommer andra intressanta krav på våra kompetenser att utökas? Vad ska jag som medlem tänka på och hur ska jag förmedla detta budskap till min omgivning, till mina barn och till min familj och vänner?

Ja självklart ställs det en mängd frågor nu när vi är medlemmar, oaktat att vi nästan haft två år på oss att ställa om och skaffa kunskap om den nya situationen. Jag har försökt förklara en del av innebörden i det nyligen utskickade nyhetsbrevet och där peka på att det är nu vi kan rusta upp vårt samhälle och skapa ännu större avskräckning så att de som vill överta vår frihet inte vågar ge sig på oss. Då tänker många att det är det militära försvaret som måste rusta upp men jag ser ett ännu större behov av att få ett robustare civilt samhälle som klarar av påverkansoperationer, cyberattacker och andra hot som ständigt dyker upp i vår vardag. Det Ukrainska folket har fått lära sig detta den hårda vägen och blivit tvingade att se till att det civila samhället även fungerar i krig. I FAK måste vi lära oss av detta och vara en viktig kugge som tar hand om de som vill vara medlemmar i vår organisation för att utbilda sig till ökad förmåga att klara sig i kris och krig och stödja det civila samhället vid störningar.

Ni som inte är medlemmar – anmäl er snarast! Ni som är medlemmar – kontakta din Kårchef och få råd och information var du bäst behövs!

Vi är ovärderliga i försvaret av Sverige och den Norra flanken av NATO.

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

Länk: ÖB:s Dagorder