2023-05-10

Kårchefsråd 2023 genomfört i Jönköping

Många frågor diskuterades efter det att Bgen Stig-Olof Krohné redovisat Försvarsmaktens syn på omvärldsläget. Hur kan FAK stödja FM nu när hela Totalförsvaret ska växa? FAK behöver verksamhetsuppdrag på sikt för att våra kompetenser ska kunna användas fullt ut.