Rikskårskansli

Frivilliga Automobilkåren grundades 1914

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

Curt-Ove Jakobsson
Mobil: 0705-61 97 37
Ordförande
Kristian Reinoso

Kansli- och Utbildningschef

Kristian Reinoso
Mobil: 0768-86 46 46
Vendela Eriksson

Administratör

Vendela Eriksson
Mobil: 0729-47 16 46
Anders Persson

Koordinator Äskningar & Kårprojekt

Anders Persson
Mobil: 0706-38 37 63
Vice ordförande