Rikskårstyrelse

Frivilliga Automobilkåren grundades 1914

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

Curt-Ove Jakobsson
Mobil: 0705-61 97 37
Ordförande
Anders Persson

Vice rikskårchef

Anders Persson
Mobil: 0706-38 37 63
Vice ordförande
Per-David Wennberg

Ledamot rikskårstyrelsen

Per-David Wennberg
Mobil: 0702-77 04 49
Klas Göran Asplund

Ledamot rikskårstyrelsen

Klas Göran Asplund
Mobil: 0702-44 18 46
Sekreterare
Jonas Bärnheim

Ledamot rikskårstyrelsen

Jonas Bärnheim
Mobil: 0708-33 12 62
Åsa Wackelin Flanking

Ledamot rikskårstyrelsen

Åsa Wackelin Flanking
Mobil: 0708-56 87 97
Finn B Thomsen

Ledamot rikskårstyrelsen

Finn B Thomsen
Mobil: 0705-44 10 91
Tomas Vistensjö

Ledamot rikskårstyrelsen

Tomas Vistensjö
Mobil: 0701-60 95 00
Bertil Eckeryd

Ledamot rikskårstyrelsen

Bertil Eckeryd
Mobil: 0702-09 04 00