Medlemsavgift

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund och samtliga kårer har enhetliga medlemsavgifter.

Medlemsavgifter som gäller ifrån 2024 är följande:

  • Ordinarie medlemsavgift: 250 kronor per år
  • Reducerad medlemsavgift: 100 kronor per år

Reducerad medlemsavgift gäller för:

  • Ungdomar t.o.m. det år man fyller 18 år
  • Medlemmar fr.o.m. det år man fyller 70 år
  • Familjemedlemmar folkbordförda på samma adress som medlem som betalar ordinarie eller reducerad avgift. Hedersmedlemmar är fortsatt avgiftsbefriade.

När du betalar din medlemsavgift är det viktigt att du anger ditt namn och personnummer så att rätt kår får din medlemsavgift. Medlemsavgiften betalas enklast via Swish genom att scanna QR-koden eller till Swish-nummer 123 472 02 72 alternativ till Bankgiro nr: 5895-8612

Medlemsavgiften skall vara inbetalad till Rikskåren senast 1 mars för det år avgiften avser.

Har du frågor eller funderingar gällande medlemsavgiften så vänd dig till din kår.

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

QR-kod för Swish av medlemsavgift

Kassör

Daniel Persson
Mobil: 0708-10 74 21

Dokument

En sida där du hittar alla gemensamma FAK dokument och mallar

Medlems- & utbildningsansvarig

Hasse Bergstedt
Mobil: 0707-26 70 30