Välkommen till FAK Umeå

Frivilliga Automobilkårernas värdegrund slår vakt om alla människors lika
värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.

Kårnyheter

2023-11-11

HASTIGHET HASTIGHETSBEGRÄNSNING

Hastighet, hastighetsbegränsning och respektera den satta hastighetsgränsen kan vara svårt, ibland verkar det vara satt en onödigt låg hastighetsgräns. Det skapar irritation bland vissa. Det finns säkert en anledning till val av hastighetsgräns.

Nyhetsarkiv
Arne Persson

Kårchef

Arne Persson
Mobil: 0703-08 18 73
Ordförande
Medlemsansvarig
Peter Malmgren

Kassör

Peter Malmgren
Mobil: 0730-87 25 02
Kassaförvaltare