Kurser för

Bussförare

Du ska som bussförare kunna evakuera människor från utsatta plaster där samhället hamnat i kris. Det ställer stora krav på dig att hantera ditt fordon och krishantering. 

Branden börjar när en skogsavverkare fäller träd med sin skördare. Gnistor från maskinen blir en skogsbrand. Vinden tilltar och branden täcker nu flera kvadratkilometer. Den närmar sig ett bostadsområde. I det här läget beslutar ansvarig räddningstjänst att evakuera de boende i området. FAK:s bussförare i länets Motor och transportenhet kallas in. Du kör snart en buss och för boende i säkerhet. 

Beskrivning

När du skrivit avtal ingår du i en Motor och Transportenhet eller en Regional resursgrupp. Du är en del av insatser för att skydda liv och egendom när krisen är ett faktum. 

Du ska kunna köra ditt fordon och orientera med karta. Du ska kunna kommunicera med det sambandssystem som FAK använder. Du ska också kunna möta människor i stress och ge första hjälpen. 

Kursstegen och innehållet i respektive kurs kan variera beroende på vilken av våra samarbetspartners som arrangerar utbildningen. När du genomfört alla delkurser kan du komma att kallas till repetitionsutbildning under en helg vartannat år.

Jonas Bärnheim, kårchef

Jonas Bärnheim, kårchef

FAK Blekinge
”Under Covid-19 pandemin stöttade vi regionen med sjukvårdstält och förare till deras Covid-bussar”

Förkunskapskrav

  • Du ska ha fyllt 18 år
  • Körkort med lägst behörighet B för minibuss och D för stor buss.
  • Folkbokförd i Sverige
  • Svensk medborgare
  • Medlem i FAK eller Bilkåren
  • Ej äldre än 65 år när utbildningen startar.
  • Av arbetsgivaren undertecknat avtal enskild frivilligöverenskommelse

Kristian Reinoso

Kansli- och Utbildningschef

Kristian Reinoso
Mobil: 0768-86 46 46