Kurser för

Instruktörer

Instruktören ska ge nya medlemmar baskunskaper och mer erfarna kompletterande utbildning. Här är förutom dina egna kunskaper, pedagogik A och O.

Du står inför en grupp elever som börjar sin bana inom FAK. De vill ge allt för att bli bandvagnsförare, bussförare eller ta annan befattning. Det hänger på dig om deras vilja ska bli starkare.

Beskrivning

Du går två steg i instruktörsutbildningen, först får du den teoretiska och pedagogiska grunden. Nästa steg är mötet med elever som går sin grundutbildning där du får stöd av en erfaren instruktör. Snart står du på egna ben och leder utbildningar.

Kursstegen för Instruktör

Efter godkänd instruktörsutbildning kan du tjänstgöra på FAK:s olika utbildningar inom din kompetens. Efter några år kan du frivilligt kliva upp som kurschef.

Kursstegen och innehållet i respektive kurs kan variera beroende på vilken av våra samarbetspartners som arrangerar utbildningen. När du genomfört alla delkurser kan du komma att kallas till repetitionsutbildning under en helg vartannat år.

Fredrik Widebrant, bandvagnsinstruktör

Fredrik Widebrant, bandvagnsinstruktör

FAK Blekinge
”vi söker drivna personer som vill göra en insats för den civila krisberedskapen”

Förkunskapskrav

  • Du ska ha fyllt 18 år
  • Körkort med lägst behörighet B
  • Folkbokförd i Sverige
  • Svensk medborgare
  • Medlem i FAK eller Bilkåren
  • Ej äldre än 65 år när utbildningen startar.
  • Godkänd grundutbildning & kompletteringsutbildning på det fordon du skall utbilda på.
  • God körvan på aktuellt fordon.
  • Av arbetsgivaren undertecknat avtal enskild frivilligöverenskommelse

Kristian Reinoso

Kansli- och Utbildningschef

Kristian Reinoso
Mobil: 0768-86 46 46