Kurser för

Introduktionsdag MTE

På introduktionsdagen med en MTE – Motor och transportenhet – kör du bandvagn eller annat fordon och lär dig om Sveriges krisberedskap. Målet är att du efter fortsatt utbildning ska göra skillnad vid skarpa insatser.

Under en introduktionsdag med en MTE – Motor och transportenhet – kommer du att få svar på frågor om vad en MTE gör och rollen i Sveriges krisberedskap. MTE består av personal och fordon som bandvagnar, fyrhjulingar, lastbilar och bussar. Dessutom får du information om reservelverk, motorsågar och annan materiel som kan ingå i en MTE.

Du måste ha körkort eller förarbevis för att framföra fordonen.

Beskrivning

Introduktionsdagen ger dig information om vad du och dina kamrater i en MTE ska göra och hur ni samverkar med polis, räddningstjänst, kommuner, länsstyrelser och/eller myndigheter som Jordbruksverket, Transportverket och Svenska Kraftnät. När du är medlem i en MTE får du vara med i övningar som förbereder dig på att sättas in i insatser när landets ordinarie resurser inte räcker till vid större olyckor och andra samhällsstörningar.

Under introduktionen framför du fordon du har behörighet för. Går allt vägen kommer detta att leda dig till möjligheten att skriva på ett avtal och sedan vara med om insatser där du gör skillnad med en inställelsetid på 4 till 12 timmar.

MTE är en beredskapsstyrka som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit initiativ till och organiseras av FAK och Bilkåren. Du får ersättning under utbildningstiden, när du övar och vid insats.

Utbildningen består av ett antal kurser som du behöver klara av för att bli fullt utbildad. Din lokala kår hjälper dig att börja eller fortsätta utbildningsstegen med rätt kurs för dig.

Per Erlandsson, MTE-chef och utbildningsledare

Per Erlandsson, MTE-chef och utbildningsledare

FAK Skåne
”Introduktionskursen för flera fordonstyper gick bra!”

Förkunskapskrav

  • Du ska ha fyllt 18 år
  • Körkort med lägst behörighet B
  • Folkbokförd i Sverige
  • Svensk medborgare
  • Medlem i FAK eller Bilkåren
  • Ej äldre än 65 år när utbildningen startar.
Kristian Reinoso

Kansli- och Utbildningschef

Kristian Reinoso
Mobil: 0768-86 46 46