Kurser för

Lastbilsförare

Du hanterar ditt fordon, du kan navigera när GPS-systemet är utslaget. Du kan också lasta och lossa och du är en del i FAK:s insatsgrupper. 

Sverige befinner sig i vad regeringen betecknar som en gråzon. Kriget närmar sig och delar av landets kulturarv finns i områden där fientliga luftangrepp väntas. Du ingår som lastbilsförare i en av FAK:s insatsgrupper. Din och insatsgruppens uppgift är att ta dig till en kyrka, lasta och föra ovärderliga målningar i säkerhet. Länsstyrelsen har stängt av E4:an, med karta kör du på småvägar till kyrkan.  

Beskrivning

När du skrivit avtal för att framföra lastbil väntar dig uppgifter i insatser för länsstyrelser och myndigheter som Trafikverket och Jordbruksverket. Du ingår i en Motor och transportenhet eller en Regional resursgrupp. 

Du ska på ett säkert sätt kunna hantera din lastbil, lasta, lossa och framföra den. Du ska kunna orientera utan gps.  

Utbildningen består av ett antal kurser som du behöver klara av för att bli fullt utbildad. Din lokala kår hjälper dig att börja eller fortsätta utbildningsstegen med rätt kurs för dig.

Klas Göran Asplund, lastbilsförare och kårchef

Klas Göran Asplund, lastbilsförare och kårchef

FAK Skellefteå/Norrbotten
”Till MTE Norrbotten rekryterar vi förare som har yrkeserfarenhet, antingen kör man aktivt fortfarande eller att man kört aktivt ett antal år tidigare.”

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige, svensk medborgare, minst C respektive CE körkort samt medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 65 år.

Kristian Reinoso

Kansli- och Utbildningschef

Kristian Reinoso
Mobil: 0768-86 46 46