Operatör för reservkraftaggregat

Du är ute med din insatsgrupp från FAK. I vinterstormen har elstolpar blåst ner och området är utan el. Både vårdcentraler och privatpersoner är utan ström och värme. Varje timme är värdefull för att elen ska komma fram. Din uppgift är att upprätta strömförsörjning till vårdcentralen.Totalförsvaret och krisberedskapen behöver dig.

Du kommer som elverksoperatör att spela en viktig roll vid insatser för Svenska Kraftnät, Länsstyrelser och räddningstjänster. I Motor och transportenheter eller Regionala resursgrupper ser du till att ström finns där den behövs.

Du ska lära dig hur ett elverk fungerar, du ska kunna åtgärda fel som uppkommer och du ska se till så att elverket levererar el. Du ingår i en insatsgrupp och utan dig blir det ingen el.