Kurser för

Elverksoperatör

Du ser till så att ström finns när stormen slitit sönder kraftledningar. Du är behövd av totalförsvaret och krisberedskapen.

Du är ute med din insatsgrupp från FAK. I vinterstormen har elstolpar blåst ner och området är utan el. Såväl vårdcentraler som privatpersoner är utan ström och värme. Varje timme är värdefull för att elen ska komma fram. Din uppgift är att upprätta strömförsörjning till vårdcentralen.

Beskrivning

Totalförsvaret och krisberedskapen behöver dig. Du kommer som elverksoperatör att spela en viktig roll vid insatser för Svenska Kraftnät, länsstyrelser och räddningstjänster. I Motor och transportenheter eller Regionala resursgrupper ser du till att ström finns där den behövs.

Du ska lära dig hur ett elverk fungerar, du ska kunna åtgärda fel som uppkommer och du ska se till så att elverket levererar el. Du ingår i en insatsgrupp och utan dig blir det ingen el.

Bill Skoglund

Bill Skoglund

FAK Jönköping
”På torsdagsluftningarna kommer snickare, rörmokare, elektriker och andra hantverkare.”

Förkunskapskrav

  • Du ska ha fyllt 18 år
  • Körkort med lägst behörighet B
  • Folkbokförd i Sverige
  • Svensk medborgare
  • Medlem i FAK eller Bilkåren
  • Ej äldre än 65 år när utbildningen startar.
  • Av arbetsgivaren undertecknat avtal enskild frivilligöverenskommelse
Kristian Reinoso

Kansli- och Utbildningschef

Kristian Reinoso
Mobil: 0768-86 46 46