Utbildningar

I Frivilliga Automobilkåren hittar du utbildningar som gör dig bättre på att framföra flera olika fordon, att växa inom krisberedskap – på att agera under en insats. Utbildningarna är kostnadsfria för dig och vi genomför dem med myndigheter som Trafikverket och Svenska kraftnät. 

FAKs utbildningsområden

Lär dig nya färdigheter, arbeta tillsammans med andra och göra stor skillnad för människors liv.

Kurser för

Bandvagnsförare

Lär dig nya färdigheter, arbeta tillsammans med andra och göra stor skillnad för människors liv.

Kursutbud

Kurser för

Operatörer för reservkraftaggregat

Du ser till så att ström finns när stormen slitit sönder kraftledningar. Du är behövd av totalförsvaret och krisberedskapen.

Kursutbud

Kurser för

Instruktörer

Instruktören ska ge nya medlemmar baskunskaper och mer erfarna kompletterande utbildning. Här är förutom dina egna kunskaper, pedagogik A och O.

Kursutbud

Kurser för

Bussförare

Du ska som bussförare kunna evakuera människor från utsatta plaster där samhället hamnat i kris. Det ställer stora krav på dig att hantera ditt fordon och krishantering.

Kursutbud

Kurser för

Lastbilsförare

Du hanterar ditt fordon, du kan navigera när GPS-systemet är utslaget. Du kan också lasta och lossa och du är en del i FAK:s insatsgrupper

Kursutbud

Kurser för

MTE/RRG Kompletteringsutbildningar

När du varit med i FAK en tid har du möjlighet att kompletteringsutbilda dig. Det gör du för att du och din insatsgrupp ska kunna lösa de uppgifter som dyker upp.

Kursutbud

Kurser för

Introduktionsdag MTE

På introduktionsdagen med en MTE – Motor och transportenhet – kör du bandvagn eller annat fordon och lär dig om Sveriges krisberedskap. Målet är att du efter fortsatt utbildning ska göra skillnad vid skarpa insatser.

Kursutbud

Frågor om utbildningarna?

Skriv till våra kunniga medarebetare så hör de av sig så snart som möjligt.