Välkommen till FAK Västmanlands län

Frivilliga Automobilkårernas värdegrund slår vakt om alla människors lika
värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.

Kårnyheter

2023-09-05

Insats i Sala

Trafikverket hade en insats i Sala för att kunna bistå Sala kommun i arbete med översvämningarna.

Nyhetsarkiv

Kårchef

Vakant
Mobil: 0700-00 00 00
Vice kårchef

Sekreterare

Ingvar Fahlman
Mobil: 0706-93 71 51

Kassör

Björn Eskilsson
Mobil: 0704-93 08 67
Jimmy Eken

Utbildningsansvarig

Jimmy Eken
Mobil: 0703-37 99 16
Webbansvarig

Styrelseledamot

Staffan Hammarstedt
Mobil: 0722-30 12 59

Valberedning

Ingvar Duan
Mobil: 0703-67 17 64